Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens r.s.

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet samt utbildning genom understöd och stipendier i Karleby stad med omnejd.

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att understöda organisationer med ideellt syfte att bedriva svenskt kulturarbete samt understöda upprätthållandet av samlingslokaler för ovan nämnda organisationer.

Aktuellt

Ansökningstid 1.1.2020 – 10.2.2020

Minnesadresser

Du kan stöda kulturarbetet i Karlebynejden genom att köpa stiftelsens kondoleans- eller lyckönskningsadress.

Adressen kostar 10 €. Du kan köpa den från Luckan Stadsblioteket i Karleby, tel. 050 347 0527 eller Karleby Begravningsbyrå, Tel. 040 352 9035.