Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens r.s.

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet samt utbildning genom understöd och stipendier i Karleby stad med omnejd.

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att understöda organisationer med ideellt syfte att bedriva svenskt kulturarbete samt understöda upprätthållandet av samlingslokaler för ovan nämnda organisationer.

Aktuellt

Ny ansökningstid 1.1.–10.2.2019

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens ansökningstid har fastställts till 1.1.–10.2.2019

Minnesadresser

Du kan stöda kulturarbetet i Karlebynejden genom att köpa stiftelsens kondoleans- eller lyckönskningsadress.

Adressen kostar 10 €. Du kan köpa den från Luckan Stadsblioteket i Karleby, tel. 050 347 0527 eller Karleby Begravningsbyrå, Tel. 040 352 9035.