Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens r.s.

Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet samt utbildning genom understöd och stipendier i Karleby stad med omnejd.

Stiftelsens ändamål förverkligas genom att understöda organisationer med ideellt syfte att bedriva svenskt kulturarbete samt understöda upprätthållandet av samlingslokaler för ovan nämnda organisationer.

Aktuellt

Ansökningstiden börjar 1.1.2023! Pågår till 14.2.2023.

 

Minnesadresser

Du kan stöda kulturarbetet i Karlebynejden genom att köpa stiftelsens kondoleans- eller lyckönskningsadress.

Adressen kostar 10 €. Du kan köpa den från Luckan Stadsblioteket i Karleby, tel. 050 347 0527 eller Karleby Begravningsbyrå, Tel. 040 352 9035.

Hyreslägenheter

Stiftelsen kulturfonden har investerat i 8 st. lägenheter i Hakalax Park & Plaza. Stiftelsen hyr ut lägenheterna.

Läs mera om hyreslägenheter »