Stiftelsen violin

Övriga

Ansökningstiden är 1.1.–14.2.2023.

Inga bilagor behövs. Alla uppgifter om det kommande projektet bör framkomma i den egentliga elektroniska ansökan. Vi begär vid behov kompletteringar.

En halvfärdig ansökan kan inte sparas, så ha alla behövliga uppgifter tillhands INNAN du börjar fylla i det elektroniska ansökningsformuläret.

Eventuella förfrågningar:  
E-post: kaisa.karlstrom@kvarnen.fi
Telefon: 045 853 7330

 

Ansökningsformulär

* Obligatorisk uppgift

0 / 1600

0 / 30

0 / 10

Specificerad budget

Inkomster

Utgifter

Beslut om understöd sänds till


Dataskyddsbeskrivning läs här

Jag bekräftar att jag har läst och godkänner Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebyneidens dataskyddsbeskrivning *


Bekräfta genom att trycka på rutan JAG ÄR INTE EN ROBOT.