Stiftelsen violin

Förvaltning

Logga in
Styrelsen för Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s:

Kulturutskottet:

Ralf Sundstedt, ordförande
Carolina Storrank
Mats Holmqvist
Pernilla Lindvall, viceordförande
Kaisa Karlström, sekreterare
Kaj Lindh
Ulf Furu