Stiftelsen violin

Förvaltning

Logga in
Styrelsen för Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. 2018:

Kulturutskottet:

Helén Timgren, ordförande
Robert Hagnäs
Mats Holmqvist
Pernilla Lindvall, viceordförande
Kaisa Karlström, sekreterare
Kaj Lindh
Ralf Sundstedt