Stiftelsen violin

Donera

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. grundades i nuvarande form år 1965. Förutom sitt grundkapital har stiftelsen 13 underfonder. Avkastningen från en fond delas ut enligt stiftelsens stadgar, eller till ändamål som donatorn kan bestämma.

År 2006 erhöll stiftelsen som donation Arbetets Vänner i Gamla Karlebys minnesfond.

År 2015 fusionerades Stiftelsen 100-årsfonden vid Gamlakarleby Svenska Samlyceum med Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden. 100-årsfonden är nu en underfond.

År 2019 bildades en ny underfond då De Gamlas Hem i Gamlakarleby stad r.f. gjorde en donation till Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden.

Stiftelsen tar gärna emot nya donationer. I alla frågor som berör donationer, gåvor eller uppgörande av testamenten kan man kontakta stiftelsen. Stiftelsen kan gratis bistå med juridisk hjälp i donations- och testamentsfrågor. Man kan när som helst kontakta stiftelsens styrelse.


Ralf Jansson
Tel. 044 016 0065
ralf.jansson@ahlskog-holding.fi

Eller någon annan styrelsemedlem.