Stiftelsen violin

Beviljade understöd och stipendier 2022

 

Bildkonst:

 
Jan Björk För att ge ut naturfotoboken 50 x samt två tavelutställningar.
Owe Åsvik Arbete inom bildkonst
Sixten Ahlsved För utställning på Tankar

 

Idrott:

 
Hovsala Bollklubb rf. Ge barnen möjlighet att spela fotboll
Gamlakarleby Idrottsförening För att förnya medlemsregistret
Gymnastikföreningen Nordan r.f Sommarläger 2022, vårfest, kläder till jubileum
Terjärv Ungdoms Sportklubb rf Utvecklande av verksamheten  
Nedervetil Häst Vänner Utveckla hästaktiviteterna för barn och unga
IK Myran För verksamheten.
Gamlakarleby Bollklubb r.f. Stöd för att driva föreningens verksamhet 
IF Åsarna rf Projekt - Barn och unga i rörelse 2022. Let's get moving.

 

Litteratur:

 
Jessica Riippa För en designbok om keramikern Rakel Bäck-Usvaala från Kronoby
Anni Saari (och Merja Kivineva, Hannu Kippo, Mia Myllymäki) Författarbesök på Central Österbottens bokmässa
Linnusperä-Ventus byalag Utgivning av en bok med fotografier samt personalia och anekdoter från Linnusperä by från 1850-talet framåt
Påras byaforskare Tryckning av boken; Liv och leverne i Påras by på 1900-talet
Harriet Jossfolk-Furu För att samla seniorernas historier om Karlebynejden.
GSF 150 års historik.

 

Musik:

 
Henry Lindell Verksamhetsbidrag, anordnande och dokumentation av konserter
Johan Emet Studioinspelnings- och formgivningsutgifter
Smäbönders Spelmanslag Veksamheten
Jasmine Broman Svenskspråkiga konserter
Kören Nice Noise r.f. Körens verksamhet
The Haralds Studioinspelning av 10 egna låtar till syskonbandet The Haralds debutalbum ”Memories”
Martin Söderbacka För konsertserien; Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården" sommaren 2022
Karlebynejdens sång- och musikförbund Dirigent- och musikerarvoden för sångfesten i Helsingfors 9-13.6 2022
Pensionärskören Vi Norrifrån Arvode till ackompanjatör
Kronoby sångkör r.f. Projektet Franz Schuberts; Tyska mässan
Niklas Riippa För inspelning, utgivning och komponera egen musik.
Karlebynejdens Spelmansgille  För verksamheten 
Kronoby Hornkapell rf För verksamheten
Norrby byagård r.f.  Arrangemang av allsångskväll vid byagården i Norrby, Nedervetil
Karleby Kammarkör Verksamheten under år 2022
Linda och Tomas Hellqvist Framträdandanden på temat ”i Tottas fotspår” 
Kokkolan Talviharmonikka ry Skolkonserter i Karleby till svenskspråkiga elever
Nedervetil Damkörsförening r.f  Ordförande Heidi Store- Kaitfors Verksamheten
Remells Orkester r.f. För verksamheten
Eevalotta Matikainen För fortsättning på projektet ”Jazz för barn” i form av en skolturné i Karleby och Kronoby år 2022.
Rödsö-Palo Byalag rf Musiklektioner för barn på svenska
Arbetsgruppen Kertsi i Karlebynejden (Pia Leinonen, Noora Kataja, Jennifer Markin och Aleksi Mattila) För att arrangera “Låtskrivarkvällar i Karleby” musikevenemangserien i Karleby i 2022
Vokalgruppen Aglepta r.f. Verksamheten 2022
Jonathan Bäckström För jazzkonserter i Mellersta Österbotten.
Herman Hagnäs Planering av humorturné på Karlebydialekt
Henrik Hagnäs Främja svenska kulturen för ungdomar i Karleby

 

Teater:

 
Terjärv Ungdomsförening rf. Finansiering för föreningens revy- och teaterverksamhet. 
Karleby ungdomsförening r.f.  Källarteaterverksamhet
DUV Karlebynejden rf Teater för personer med funktionsnedsättning 
Folkhälsan i Nedervetil  Barnteater
Stiftelsen Torgare r.s För uppsättning av sommarteater vid Torgare i Kronoby
Scenkonsföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan  För Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden i 2022

 

Utbildning:

 
Donnerska skolan, vänelevsverksamheten Vänelevsverksamheten i Donnerska skolan läsåret 2022-2023
Donnerska skolan Penningstipendier på våravslutningen.
Karleby svenska gymnasium Tutorutbildning och tutorverksamhet för läsåret 2022-2023
Karleby svenska gymnasium Stipendier till studeranden
Ådalens skola. Vänelevsverksamhet För att verkställa projekt inom vänelevsverksamheten.
Ådalens skola Elevstipendier
Kronoby gymnasium (tutorverksamhet) Ansöker om medel för tutorverksamhet vid Kronoby gymnasium.
Kronoby gymnasium Viola Storbacka För stipendier

 

Övriga:

 
KulturÖsterbotten/ Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Luckans verksamhet för det svenska i Karleby
Karleby 4H-klubb r.f Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby
Scoutkåren Brobyggarna r.f. Scoutverksamhet
Bråtö Byahemsförening Ungdomsverksamhet
Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf. För verksamheten
Dialektens Vänner För dokumentering av handskrivna tidningar
Kortjärvi Byagårdsförening r.f. Upprätthållande av ungdomsutrymme i byagården
Karleby marthaförening r.f. Guidade kulturvandringar i stadens parker och muséer.
Gamlakarleby Åldringsvänner rf Boendens rekreation
Terjärv Hembygdsförening r.f Verksamhet
Garantiföreningen för Framnäs rf Upprätthålla ungdomslokalen i Öja.
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f. Scoutverksamhet i Nedervetil, verksamhetsåret 2022
Kulturgaraget rf Svenskspråkiga podcasts
Svenska Daghemmet Fira stadens äldsta daghem samt delta i kulturella evenemang
Finlands svenska taltidningsförening r.f. För produktion och utgivning av Österbottens Tidning som taltidning till synskadade
Föreningen för vinterdans i Karleby rf. Produktion av danskonst
Öja Nattvandring Arrangering av evenemanget Öja Nattvandring 14.5.2022
Långö Byagille rf Utveckling av miljön i Öja Fiskarby
Såka Undgomsförening r.f. Främja och upprätthålla gemenskapen mellan byns ungdomar.
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. Kulturdag i Karleby för synskadade 
Föreningen Svenfors båtvarv rf. Renovering av båtvarvets grund
Aron Wistbacka Småbönders ungdomsförenings revy/sommarteater 2022
Arbetsgruppen Krister Björk-Jolin Slotte Utgivande av 100-års historik för svenskspråkig scoutverksamhet (Spejarna i Gamlakarleby r.f.)
Anders Chydenius Prästgårdförening rf. För föreningens verksamhet.
Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening Ungdomsokalen, ersättning före ledare och materialinköp
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. Utvecklandet av verksamheten
Kronoby hembygdsförening r.f. För att ordna en konsert med Ratatosk
Arbetsgruppen bakom Släkt och Hävd För utgivning av Släkt och Hävd nr 53
Spejarna i Gamlakarleby Svenskspråkig scoutverksamhet
Merjärv byahemsföening rf. Mångsidig verksamhet för både äldre och yngre.
Nedervetil Ungdomsförening r.f. Evenemang i höst
Pohjola-Norden i Karlebynejden rf För arrangerande av seminarie och för att främja intresse för nordisk kultur
Kristina Klingenberg Konserter och andra kulturella evenemang på Tankar 
GIF Öjakretsen Byggande av ny simhoppställning vid Gäddviken i Öja.
Botnia 4h Anställande av ungdomar
Nedervetil hembygdsförening Förverkligande av Nedervetilvecka 2022

 

Underfonderna:

 
Lektor Jeanette Slottes minnesfond Delas ut på studentdimissionen vid Karleby svenska gymnasium
Mona-Lisa Pursiainens minnesfond Gamlakarleby Idrottsförening r.f., kvinnlig idrottare
Arbetets Vänner underfond Chydenius skola
Arbetets Vänner underfond Renlunds skola
Arbetets Vänner underfond Karleby svenska högstadium / Donnerska skolan
Arbetets Vänner underfond Karleby svenska gymnasium
Arbetets Vänner underfond G:ky svenska barnträdgårdsförening
Arbetets Vänner underfond Vi Neristassbor
Arbetets Vänner underfond Lucia
ÖB:s Jubilumsfond Litteratur: Linnusperä-Ventus byalag
Ester Kallis minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Dolly Savelas minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Stefan Holmqvists minnesfond Karleby Ungdomsförening r.f.
De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f. De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.
Karleby Bilförsäljare Bilmekaniker studerande
100-årsfonden vid GSSL Karleby Svenska Gymnasium
100-årsfonden vid GSSL Kronoby Gymnasium