Stiftelsen violin

Beviljade understöd och stipendier 2021

 

Bildkonst:

 
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. Konst- och aktivitetsdag i Terjärv för synskadade
Owe Åsvik För konstnärlig verksamhet
Alexandra Sandbäck Ett multikonstnärligt projekt på temat lipödem
Forsblom Maria Anskaffning av träramar för utställningshelhet

 

Idrott:

 
IF Åsarna Barn och unga i rörelse. Ledda träningar i små grupper.
Terjärv Ungdoms Sportklubb rf. Utvecklande av verksamheten
Gymnastikföreningen Nordan r.f. Sommarläger samt vår- och julfest.
Gamlakarleby Bollklubb / Kokkola Cup Att bereda möjlighet för alla, också mindre bemedlade barn, att träna och spela fotboll.
Gamlakarleby Idrottsförening GIF:s cykelsektion står värd för FM i terrängcykling sommaren 2021.
Rödsö-Palo byalag Anordna idrottsverksamhet på svenska för barn och ungdomar i Rödsö och Palo
Hovsala Bollklubb rf. Trygga kronobybarnens möjlighet till fysisk aktivitet
Kokkolan Ratsastajat - Gamlakarleby Ryttare ry 2 nationella ridtävlingar under sommaren 2021
Idrottsklubben Myran r.f. För verksamheten
Nedervetil Häst Vänner / Travsektionen Återupplevande av kommunkampen i trav

 

Litteratur:

 
Anders Nyman Utgivning av bok
Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f. Utgivning av föreningens 120-års historik i form av barnbok
Gamlakarleby Segelförening r.f. 150-årshistorik
Lars Gustav Jansson Att ge ut boken "Minnen från Norra Hakalax i Karleby"
Lolan Björkman Utgivning av diktsamlingen Mörkrets famn är Ljus

 

Musik:

 
Jasmine Kinnari Utomhuskonserter
Kronoby Hornkapell rf För verksamheten samt för inspelning av musik
Petter Björkgren Bandet Mjölöukk (Petter Björkgren och Alex Fröjdö) ansöker om bidrag för inspelning
Börje Nylund För anordnande av konserten Krombi Country & Blues
Småbönders Spelmanslag Verksamheten
Karleby Kammarkör För körens verksamhet 
Terjärv Big Band Verksamhetsbidrag, anordnande och dokumentation av konserter
Con Brio Karleby Damkör r.f. För anordnande av en inspirations- och röstvårdsdag för kören
Nedervetil Damkörsförening r.f Verksamheten
Norrby byagård r.f.  Arrangemang av allsångskväll vid byagården i Norrby, Nedervetil
Kokkolan Talviharmonikka ry För svenskspråkiga delar av Kallestorg-evenemanget och Toner för seniorer.
Linda & Tomas Hellqvist Musikvideo inbandning och redigering
Arbetsgruppen Kertsi i Karlebynejden (Pia Leinonen, Noora Kataja, Jennifer Markin och Aleksi Mattila) För att arrangera “Låtskrivarkvällar i Karleby” musikevenemangserien i Karleby år 2021 
Niklas Riippa För inspelning, utgivning och komponera egen musik.
Martin Söderbacka för projektet ”Sommarjazz” bestående av tre konserter i Karleby sommaren 2021.
Jessica Riippa Tonsättning och textakrivning
Eevalotta Matikainen För tvåspråkiga konsertserien "Nära Inpå - Pintaa Syvemmälle”
Kristina Klingenberg För att ordna två sommarkonserter i Tankar kyrka 
Isa Lindgren-Backman och Mika Myllylä För att skapa jazzmusik på Karlebydialekt

 

Teater:

 
Terjärv Ungdomsförening r.f.  Delfinansiering för föreningens sommarteater 2021
Sofie Lybäck Efterforskning samt författande av ett manuskript monolog-föreställning om krigstiden från en Lottas perspektiv
RAM Ensamble För arbete med drama workshops och föreställningar
Arbetsgruppen för julkalender Diktarkatten i Kronoby Produktion och tryckning av lokalhistorisk jukalender
Scenkonsföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan För Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden 2021
Musikteater i Österbotten rf Planering av sammarbete och master class i musikal

 

Utbildning:

 
Donnerska skolan Elevstipendier på våravslutningen
Ralf Sundstedt Vänelevsverksamheten i Donnerska skolan läsåret 2021-2022
Karleby svenska gymnasium Stipendier för studerande
Karleby svenska gymnasium Tutorverksamhet i skolan
Karleby svenska gymnasium Skolutvecklande projektdag/temadag
Ådalens skola Elevstipendier
Kronoby gymnasium För stipendier
Ådalens skola, Vänelevsverksamhet För att vidareutveckla vänelevsverksamheten i Ådalens skola
Kronoby gymnasium/Tutor Tutorernas utbildning och verksamhet

 

Övriga:

 
Småbönders ungdomsförening Uppehålla verksamheten
Karleby ungdomsförening r.f.  Återupptagning av jubileumspjäsen Brinnande tunnan. 
Jarl-Erik Paananen Att förnya musikarkiv och arkivverktyg samt slutföra ett påbörjat cd-projekt
Karleby 4H-klubb r.f Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby 4H
Kronoby sångkör r.f. Jub.årets festkonsert, tryckn. av historik, körverksamhet
Bråtö Byahemsförening rf. För ungdomsverksamheten
Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf För verksamheten samt stärkandet av det svenskspråkiga inslaget i Karlebynejden
Dialektens Vänner Dokumentation av Karleby-Nedervetildialekten
Spejarna i Gamlakarleby Scoutverksamhet i Karleby
SMPS Kokkolan Meripelastajat Gamlakarleby Sjöräddare r.f. För ungdomsverksamheten och dess utveckling
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f. Scoutverksamhet i Nedervetil, verksamhetsåret 2021.
KulturÖsterbotten/ Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Luckan i Karlebys 20-års jubileum
Scoutkåren Brobyggarna För verksamheten
Karleby marthaförening r.f. Guidade promenadturer i Neristan samt guidade bussturer i närmiljön.
Arbetsgruppen bakom Släkt och Hävd För utgivning av Släkt och Hävd nr 52
Kortjärvi Byagårdsförening rf Upprätthållande av ungdomsutrymme i byagården
Arbetsgruppen för Svenska veckan i Karlebynejden 2021 För att arrangera Svenska veckan i november 2021
Finlands svenska taltidningsförening r.f. Produktion och utgivning av Österbottens Tidning som taltidning till synskadade
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf Projekt för utvecklandet av verksamheten
Arbetsgruppen för Gunnar Tallgårds fotografier Katalogisering och digitalisering av fotografier från Kronoby
Karleby Hembygdsförening r.f. Planering och tillverkning av utrymme för museiföremål vid Hembygdsmuséet på Kyrkbacken.
Nedervetil Ungdomsförening rf. För verksamheten
Merjärv Byahemsförening / Lena Norrbygård Mångsidig verksamhet för alla åldrar
Svenska Daghemmet Skolning och coachning för personalen
Pohjola-Norden i Karlebynejden rf För verksamheten 2021
Nedervetil hembygdsförening Förverkligande av Nedervetilvecka 2021
Botnia 4h rf Botnia 4h rf

 

Underfonderna:

 
Lektor Jeanette Slottes minnesfond Delas ut på studentdimissionen vid Karleby svenska gymnasium
Mona-Lisa Pursiainens minnesfond Gamlakarleby Idrottsförening r.f., kvinnlig idrottare
Arbetets Vänner underfond Chydenius skola
Arbetets Vänner underfond Renlunds skola
Arbetets Vänner underfond Karleby svenska högstadium / Donnerska skolan
Arbetets Vänner underfond Karleby svenska gymnasium
Arbetets Vänner underfond G:ky svenska barnträdgårdsförening
Arbetets Vänner underfond Vi Neristassbor
Arbetets Vänner underfond Lucia
ÖB:s Jubilumsfond Litteratur: Linda & Tomas Hellqvist
Ester Kallis minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Dolly Savelas minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Stefan Holmqvists minnesfond Karleby Ungdomsförening r.f.
De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f. De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.
Karleby Bilförsäljare Bilmekaniker studerande
100-årsfonden vid GSSL Karleby Svenska Gymnasium
100-årsfonden vid GSSL Kronoby Gymnasium