Stiftelsen violin

Beviljade understöd och stipendier 2020

Kulturpriset:

 
Robert "Robban" Hagnäs Lokala musikens och kulturens drivkraft

Bildkonst:

 
Henrik Harju Konstnärligt arbete
Owe Åsvik Utgivning av konstbok

Idrott:

 
Kokkolan Ratsastajat - Gamlakarleby Ryttare Ry 2 nationella ridtävlingar under sommaren 2020
Idrottsklubben Kronan r.f Uppförande av utomhus hinderbana vid klubbstugan
Gamlakarleby Bollklubb / Kokkola Cup Bereda möjlighet för mindre bemedlade barn att träna och spela fotboll.
Rytimäen Pallokerho -84 (RyPK-84) Erbjuda trevlig hobbyverksamhet, samvaro och motion för unga och lite äldre 
Hovsala Bollklubb r.f. Att trygga juniorfotboll till ett överkomligt pris
Gamlakarleby Idrottsförening Verksamheten
Terjärv ungdoms sportklubb ( TUS)  Verksamheten
Gymnastikföreningen Nordan rf. Sommarläger för barn samt FSG festival
IF Åsarna rf Projekt "Barn och unga i rörelse 2020"
Nedervetil Häst Vänner Hästaktiviteter för barn
IK Myran fotboll Verksamheten 2020

Litteratur:

 
Alex Fröjdö Publicering av diktmanuset "Fornlämningar" 
Lolan Björkman Utgivning av diktsamlingen Silverpilens tårar
Jan Björk Ge ut fotoboken Tjärdalen
Gamlakarleby Bollklubb / Kokkola Cup Utgivande av en 40 års jubileumsbok för Kokkola Cup
Wilma Möller Färdigställandet av bok
Minna Knutar Utgivning av bok över Nils Hästbackas stickmönster
Bo Hagnäs Utgivning av krigshistorisk bok "Teeri"
Terjärv Hembygdsförening rf Utgivande av Släkt och Hävd nr 50
Labyrinth Books Utgivningen av Nattens Dagblad - den andra boken
Stefan Nylund Boken "Larrjå"
Lars Strang Forska fram material för en historisk roman vid tiden för Gamlakarlebys grundande

Musik:

 
André Kinnari Konserten “Sommarfavoriter - glädje, musik och härliga sommarklassiker”
Småbönders Spelmanslag Verksamheten
Jasmine Kinnari Svenskspråkiga musikstunder vid åldringshem
Terjärv Big Band Anordnande och dokumenterande av ett ambitiöst konsertprogram
Duo Pekka & Janne Musikaliska uppträdanden i Karlebynejden
Kronoby sångkör r.f. Jubileumskonserter i juli och oktober 2020
Nice Noise r.f Körens verksamhet 
Con Brio Karleby Damkör r.f. Anskaffning av notboken "Damernas lilla svarta" samt deltagande i Wasa körfestival
Nedervetil Damkörsförening r.f   Verksamheten
Kronoby Hornkapell rf Verksamheten samt arrangemang av 135-års jubileumskonsert under året
Börje Nylund Anordnande av Country Road 13 Concert vid Emet Folkpark
Pensionärskören Vi Norrifrån Jubileumskonsert
Norrby byagård r.f. Arrangemang av allsångskväll vid byagården i Norrby, Nedervetil
Mittimillan r.f. Projekt ”Let`s Party”, ett körprojekt med festmusik från 1980 talet och framåt.
Remells Orkester r.f. För att arrangera 100-årskonsert
Guns Rosor Utgivning av musik på grundsprååtsi och finlandssvenska.
Jonathan Bäckström Skivinspelning med Jonathan Bäckström kvartett
Karleby Kammarkör  Fortsatt kör- och konsertverksamhet
Karlebynejdens spelmansförening rf Verksamheten
Martin Söderbacka Projektet "Musik Mitt i Vardagen"
Eevalotta Matikainen Konsertserien "Nära Inpå - Pintaa Syvemmälle" hösten 2020
Alf Mylläri Kompositions konsert
Nedervetil Hornorkesterförening rf. Verksamheten
Pia Leinonen & Joni Tiala Arrangera låtskrivarkurs i två delar på Tankar

Teater:

 
Terjärv Ungdomsförening rf Inspelning av revyn 2020
Stiftelsen Torgare rs Produktion av musikteaterföreställningen "Blåeld" under augusti 2020
Nedervetil Ungdomsförening rf. Ljusutrustning för teater
Kokkolan Matkailuoppaat ry-Karleby Guider rf Ljudåtergivning
Scenkonsföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden i 2020
Janne Aspvik Dansteater produktionen "Anskri" i samband med DANCE ALL YEAR LONG projektet i Karleby 

Utbildning:

 
Donnerska skolan Elevstipendier
Donnerska skolan Vänelevsverksamheten läsåret 2020-2021
Karleby svenska gymnasium Stipendier för studerande
Karleby svenska gymnasium Tutorverksamhet, program för nya studerande
Karleby svenska gymnasium Workshopsdag på temat Jämlikhet
Ådalens skola Elevstipendier
Kronoby gymnasium Elevstipendier
Kronoby gymnasium Tutorernas utbildning och verksamhet

Övriga:

 
Småbönders Ungdomsförening  Småbönders ungdomsförenings revy
Specialbyrå för Lokalhistorik Forskning SLF rf Fotoutställning till stadens 400 års jubileum 2020
Karleby 4H-klubb r.f Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby 4H
Föreningen Kronofogdegården rf Renovering av Fogdegårdens tak
Karlebynejdens Sång- och Musikförbund Verksamheten inom lokalförbundet som gangnar medlemsgrupper
Gamlakarleby Åldringsvänner rf Kulturella upplevelser och rekreation
Sundstrandens båthus r.f. Karleby firar 400 år 2020 och föreningen anordnar öppna dagar med visning av båthusen samt program.
Karleby Marthaförening rf För att ordna två matinspirationskvällar.
Merjärv Byahemsförening r.f Gemensam rödmyllekokning och annan verksamhet i Merjärv byahemsförening
Arbetsgruppen för Svenska veckan i Karlebynejden 2020 Svenska veckan i november 2020
Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf Verksamheten samt stärkandet av det svenskspråkiga inslaget i Karlebynejden
Karleby ungdomsförening r.f.  Jubileumspjäsen "Brinnande tunnan"
Dialektens Vänner Utgivning av Karleby-Nedervetil ordbok
Söderby hem och skola rf Avslutningsfest
Bysbor i Övre-Såka Festdag, som är öppen för allmänheten i samband med Karleby stads 400 års jubileum 
Långö Byagille rf Kulturell verksamhet under året 2020
Linda Boberg-Santala Insamling av immateriellt kulturarv för framtida projekt
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf Uvecklandet av verksamheten
Terjärv Pensionärer r.f. Medlemmarnas rekreation.
Öja Hembygdsförening rf Separat utställning om båtbyggartraditioner i Öja samt uppsnyggning av de permanenta utställningarna i Öja Hembygdsgård.
Karleby Hembygdsförening r.f. Produktion och tryckning av informationsskrift för Karleby Hembygdsmuseum och Karleby Hembygdsförening.
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv rf Boendes rekreation och ungdomars sysselsättning
Nedervetil Första Hjälpen Gruppen Skolning inom första hjälpen
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. Kulturdag i Karleby för synskadade
Tom Hansén Slutföra arbetet med projektet "Lärare minns"
Garantiföreningen för Framnäs rf Underhåll och driftskostnader för föreningshuset.
Chydenius Prästgårdsförening r.f. Föreningens verksamhet
Luckan i Karleby Verksamhet vid Luckan i Karleby år 2020
Finlands svenska taltidningsförening r.f. Produktion och utgivning av Österbottens Tidning som taltidning till synskadade
Kronoby hembygdsförening r.f. Förnya skyltningen vid Cronoholmens skeppsvarv i Kronoby
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f. Scoutverksamhet i Nedervetil, verksamhetsåret 2020.
Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening Drivande av ungdomslokal Kronoby Samlingshus
Arbetsgruppen bakom seminariet som arrangeras 23.4.2020 Delfinansiering av seminariekostnader
Botnia 4h Verksamhet för barn- och unga i Kronoby kommun
Karlebynejdens Bygde- och Släktforskare Verksamheten
Kokkolan Kinoyhdistys / Karleby filmförening Att anordna Karleby Filmfest (Kokkolan Kinojuhlat) för tredje gången med fokus på svensk film. S
Nedervetil hembygdsförening Uppmärksammande av tjärans betydelse för Gamlakarlebynejden
Scoutkåren Brobyggarna r.f. Verksamhetsbidrag
Arbetsgrupp Mönster från Österbotten En utställning i Karleby med inbjudan av Taito Keski-Pohjanm att visa upp de mönster som vi formgivit för den japanska marknaden.
Pohjola-Norden i Karlebynejden rf Nordiskt jubileumsseminarium och annan verksamhet 2020

Underfonderna:

 
Lektor Jeanette Slottes minnesfond Delas ut på studentdimissionen vid Karleby svenska gymnasium
Mona-Lisas Pursiainens minnesfond Gamlakarleby Idrottsförening r.f., kvinnlig idrottare
Arbetets Vänners underfond Chydenius skola
Arbetets Vänners underfond Renlunds skola
Arbetets Vänners underfond Karleby svenska högstadium
Arbetets Vänners underfond Karleby svenska gymnasium
Arbetets Vänners underfond G:ky svenska barnträdgårdsförening
Arbetets Vänners underfond Vi Neristassbor
Arbetets Vänners underfond Lucia
ÖB:s Jubilumsfond Delades ut inom litteraturutdelningen
Ester Kallis´minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Dolly Savelas minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Stefan Holmqvists minnesfond Karleby Ungdomsförening r.f.
De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f. De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.
100-årsfonden vid GSSL Karleby Svenska Gymnasium
100-årsfonden vid GSSL Kronoby Gymnasium