Stiftelsen violin

Beviljade understöd och stipendier 2019

Kulturpriset:  
Roy Frilund "Roys Ruta"
   
Bildkonst:  
Kerstin Åsvik-Boström Delta i fotokurser, fototävling, printa fotokort till försäljning och köpa nytt kamerahus.
Owe Åsvik För konstnärligt arbete
Forsblom Maria För utställningen "Hemma" Kronoby kommun 50 - år. 
   
Idrott:  
Gymnastikföreningen Nordan r.f. Sommarläger för barn samt anskaffning av musikutrustning
Rytimäen Pallokerho -84 (RyPK-84) 35-års jubileumsår med jubileumsmatch och -tillställning
Gamlakarleby idrottsförening  Förnyande av orienteringssektionens emit-utrustning.
Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap rf Ordna träningverksamhet för barn och ungdomar
Idrottsklubben Myrans damer Verksamheten för damlagets ligasatsningen 2019
Rosa Renlund Deltagande i de finska mästerskapen i banhoppning
IF Åsarna rf Projekt - Barn & unga i rörelse
Hovsala Bollklubb rf Utvecklande av juniorfotbollsverksamheten
Gamlakarleby ryttare rf Anordnande av evenemang för hästintresserade 
GSF - Gamlakarleby Segelförening r.f  Arrangera seglingsskola för juniorer sommaren 2019
   
Litteratur:  
Alexandra Sandbäck Färdigställande av råmanus till romanen "Seeni"
Jan Björk För att ge ut naturfotoboken Neegda
Arbetsgruppen för Byiji våår Såka För utgivning av tidskriften Byiji våår Såka
Labyrinth Books Bokutgivning
Luckan Karleby/SÖFUK samkommun För bok&drama-projekt Gamla Karleby 400 år
Holger Ahlskog Utgivning av en boken "Jag vill tacka livet"
   
Musik:  
Vilja För verksamheten och projekt; Strövtåg i hembygden".
Karleby Kammarkör För fortsatt kör- och konsertverksamhet
Kronoby sångkör r.f. Planering inför körens 130-årsjubileum och verksamhet
Småbönders Spelmanslag Verksamheten
Pensionärskören Vi Norrifrån Körverksamhet
André Kinnari Konsertserien Fredagsmusik
Con Brio Karleby Damkör r.f. För verksamheten och deltagande i Vasa körfestival
De Utvecklingsstördas Väl I Karlebynejden r.f Konserten ILAAG
Kronoby Manskör r.f. Körverksamhet
Coro Cronoby Körverksamhet
Börje Nylund Country Road 13 Concert, Emet
Gamlakarleby Hornorkester rf. För deltagande i Vintage Band Festival i Northfield, Minnesota USA
Nedervetil Damkör För verksamheten
Såka hem och skola rf/Maria Furubacka Musikal med alla elever i Såka skola
Remells Orkester r.f. För stråkorkesterverksamhet
Karlebynejdens Sång- och Musikförbund För verksamhet  och konsertverksamhet och bildandet av projektmanskör.
Kokkolan Talviharmonikka ry För verksamheten och svenskspråkiga evenemang i festivalen 2020.
Karlebynejdens spelmansförening rf. Utgivning av nothäfte med låtar, folkmusik, från Karlebynejden.
Jasmine Kinnari Svenskspråkig musikturné vid åldringshem och daghem
Martin Söderbacka Fortsättning på projektet ”Musik mitt i vardagen”, tre konserter i Karleby.
Eevalotta Matikainen ELive Jazz Happening 2019, jazzfestival i Karleby
Pekka Rannisto & Jan-Erik Nordström Musikaliska uppträdanden och inspelning av CD-skiva
Herman Hagnäs En jul cd-skiva med barnkör från Karleby lågstadieskolor.
Kören Nice Noise r.f Verksamheten
Niina Helena Hannula/Neristan-festivals arbetsgrupp som primärmaterial för en konsertserie
Ann-Sofie Åminne För musikframträdanden vid äldreboenden
Kenneth Ågren För musikarrangemang till sommarkonserter vid äldreboenden.
Eva-Lott Björklund för musikalisk verksamhet
Elias Mustonen Pengarna skulle bli använda för att marknadsföra vår musik, och även för eventuella spelningar.
Pia Leinonen För Minnenas Melodi - föreställningar i fem äldreboenden i nejden
Gamlakarleby Manskör Konsert- och körresa till Härnösand.   
   
Teater:  
Frank Berger & Isa Lindgren-Backman Folkmusikworkshop och avslutningskonsert
Olav Lönnbäck Enmans stå-upp föreställning
Scenkonsföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan För Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden i 2019
   
Utbildning:  
Donnerska skolan Penningstipendier. 
Ådalens skola Elevstipendier
Kronoby gymnasium Stipendier
Karleby svenska gymnasium Stipendier för studerande
Donnerska skolans vänelever Workshop för för vänelevssamarbete med närkommuner samt rastverksamhet och vänelevsläger.
   
Övriga:  
Kulturkompisar / Kvarnen samkommun  Medfinansiering i projekt
Specialbyrå för Lokalhistorik SLF rf Fotoutställning till stadens 400 åriga historia år 2020
Karleby 4H-klubb r.f Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby 4H
Sundstrandens båthus r.f. Anskaffning av tidsenliga nummerskyltar
Kronoby-Terjärv-Nedervetil pensionärsföreningar Gemensam sommarfest 50-års jubileum för Kronoby kommun
Dialektens Vänner Utarbetande av större  dialektordbok 
Kronoby Pensionärer r.f. Verksamheten
Spejarna i Gamlakarleby Scoutverksamhet 
Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf För verksamheten samt stärkandet av det svenskspråkiga inslaget i Karlebynejden
Nedervetil Pensionärsklubb r.f. Firande av klubbens 50-års jubiléum 
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf För utvecklande av verksamheten
Bråtö Byahemsförening rf. För ungdomsverksamheten
Nedervetil Ungdomsförening rf. Ungdomsverksamhet
Nedervetil Jaktklubb rf Skolningstillfällen och jägarexamen
Stiftelsen Torgare r.s Den kulturella verksamheten vid Torgare prästgård.
Luckan Karleby SÖFUK samkommun För Luckans verksamhet, speciellt kulturevenemang
Öja Hembygdsförening Tryckning
Arbetsgruppen för Svenska veckan i Karlebynejden För att arrangera Svenska veckan i november 2019
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. Endagsresa för synskadade till Vetil, fd mejeriet och restaurang Räyrinki samt besök till Kemora.
Finlands svenska taltidningsförening r.f. Produktion och utgivning av ÖT:s taltidning till synskadade och andra personer med läsnedsättning 
Villa skola Tua Masar Arrangera Villa skolas 150 års jubileum
Svenska Daghemmet Kulturella upplevelser och främja svenska språket
Nedervetil hembygdsförening r.f. Tjärbränning och historisk teater
Anna Parviainen Eftisverksamhet med ponnyer 
Scoutkåren Brobyggarna r.f. Verksamhetsbidrag
Andreas Haals För utsällning i Tokyo och förberedande av utställning i hemtrakterna
Botnia 4h Sommarverksamhet för barn- och unga i Kronoby kommun
Karleby Ungdomsförening r.f. Fest Karleby Ungdomsförening 125 år
Ådalens Hem och Skola Verksamhet för elever i Ådalens skola
Pohjola-Norden i Karlebynejden rf För verksamheten 2019 
Kokkolan Meripelastajat r.y.Gamlakarleby Sjöräddare r.f. För juniorverksamheten uppehållande och utveckling
   
Underfonderna:  
Lektor Jaenette Slottes minnesfond Delas ut på studentdimissionen vid Karleby svenska gymnasium
Mona-Lisas Pursiainens minnesfond Gamlakarleby Idrottsförening r.f., kvinnlig idrottare
Arbetets Vänners underfond Chydenius skola
Arbetets Vänners underfond Renlunds skola
Arbetets Vänners underfond Karleby svenska högstadium
Arbetets Vänners underfond Karleby svenska gymnasium
Arbetets Vänners underfond G:ky svenska barnträdgårdsförening
Arbetets Vänners underfond Vi Neristassbor
Arbetets Vänners underfond Lucia
Ester Kallis´minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Dolly Savelas minnesfond Emeliehemmet, för boendes rekreation
Stefan Holmqvists minnesfond Karleby Ungdomsförening r.f.