Stiftelsen violin

Beviljade understöd och stipendier 2018

BILDKONST:  
Harju Henrik För ordnande av privat jubileumsutställning med temat ”20 år som konstnär” på Galleria Artista i Karleby
Mattias Löfqvist För bildkonstnärligt arbete, och utställning
Sixten Ahlsved För utställning i Terjärv bibliotek
Nordiska konstskolan Ordnande av konstskolans utställningar
   
IDROTT:
Gymnastikföreningen Nordan r.f. Gf Nordans sommarläger för barn
IK Myran Fotboll Upprätthålla fotbollsskolan
WAU rf Anordnande av avgiftsfri klubbverksamhet i Kronoby
Terjärv Ungdoms Sportklubb / Ishockey För juniorishockey i Terjärv under 2018
Hovsala bollklubb Upprätthållande av fotbollsverksamheten
Rytimäen Pallokerho -84 (RyPK-84) Ribban lågt för spelande och deltagande
Gamlakarleby Bollklubb (GBK) Utveckling av lokal flick- och damfotboll.
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. Friluftsdag för synskadade
Gamlakarleby ryttare rf Utvecklandet av talent- och ponnyklubbverksamheten för barn och unga
Gamlakarleby Idrottsförening r.f. Anskaffning av fyrhjuling samt färdigställande av Pia Sundstedts prissamling vid Köukar
Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap rf För att ordna träningsverksamhet för barn och ungdomar
Gamlakarleby Segelförening r.f. Arrangera seglingsskola för juniorer sommaren 2018 samt Havsdag på Mustakari 9.6.2018
IF Åsarna Friidrottsskola för barn och ungdomar
   
LITTERATUR:
Jan Björk För att ge ut fotoboken Teisa, skogens hemligheter...
Jan Store Utgivning av boken ”Mera bruk i baljan boys - Fotboll förr”
Terjärv Hembygdsförening rf Utgivande av Släkt och Hävd nr 48
Lars Strang Samla ihop allt väsentligt man idag känner till om stenålderslivet i trakterna kring Karleby för att skriva en roman
   
MUSIK:
Börje Nylund För anordnande av Krombi Country & Blues konserten 10.11.2018
Torsten Borg / Skylight Parade Banda in bandets album
Karlebynejdens Sång- och Musikförbund För anordnande av treförbundssångfesten 9.6.2018
Jan Lehmus Produktion av musikkonst
Wentus Blues Band Inspelning av video
Kronoby Sångkör r.f. För konserter och konsertresa
Con Brio För verksamheten
Småbönders Spelmanslag För verksamheten
Vilja Vocals rf För verksamheten
Karleby Kammarkör För körens verksamhet
TärjärFolk Verksamheten 2018
Vokalgruppen Aglepta r.f. Verksamhet år 2018
Remells orkester r.f. Verksamheten
Arbetsgruppen för Svenska veckan i Karlebynejden För att arrangera Svenska veckan 2018
Kristina Klingenberg Kulturell verksamhet på fyrön Tankar
Karlebynejdens Orgelvänner r.f För orgelsafarin 28 - 30 september 2018
Gamlakarleby Manskör r.f Verksamheten 2018
Gamlakarleby Hornorkester r.f Verksamheten
Nedervetil hornorkesterförening Verksamheten
Dansbandet Guns Rosor För att Guns Rosor ska utge en skiva
Memorial Concert arbetsgrupp/Tomas Hellqvist Kim Strandén Memorial Concert
Kronoby Manskör För körverksamhet
Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f. För anskaffning av pedagogiska musikinstrument till småbarnspedagogiken.
Gniders För verksamheten
Tom Stenman & amp; People of Yxpila För att uppträda på flera olika ställen i Karleby 1-2.6.2018.
Mittimillan r.f. För körens verksamhet 2018 som innebär en resa till Danmark 6.12 för träff med Kolorit från Fredriksberg.
Nedervetil Damkör Körverksamhet
Nice Noise Körverksamhet
Martin Söderbacka För fortsättning på projektet ”Musik mitt i vardagen” fyra konserter i Karleby
Eevalotta Matikainen För ELive Jazz Happening 5.7.2018 i Karleby
Grismaffian Marknadsföra evenemanget
Kokkolan Talviharmonikka ry För fler svenskspråkiga inslag i festivalen 2019.
Karlebynejdens spelmansgille För verksamheten, men främst för att delta i Spelmansstämman i Ekenäs.
La Riippa Group För konserter samt inspelning
Niklas Riippa Inspelning, utgivning och marknadsföring av ny spelmansmusik.
Vild Verksamheten
Sarah Tiainen, Isa Lindgren-Backman, Riina Ammesmäki Kostnader för julkonsertturnén ”I Midvintertid 2.0”
Scandinavian Blues Party r.f. För anordnande av Scandinavian Blues Party-festivalen i Karleby 2018.
   
TEATER:
Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f. För verksamheten
Småbönders ungdomsförening rf. Revy
Scenkonstföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan För Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden
Karleby ungdomsförening r.f. För verksamheten, bla. nypremiär av Ronja Rövardotter och Kulturcafé på Jungsborg
Arbetsgruppen Berger-Lindgren För att skriva manuskript och komponera musik till en ny teaterföreställning som kretsar kring 1670-talet och häxprocesser i Österbotten.
   
UTBILDNING:
Karleby svenska gymnasium Stipendium för framgång i tyska
Ådalens skola Stipendier
Donnerska skolan Stipendier
Kronoby gymnasium Stipendier
Karleby svenska gymnasium Stipendier
Lina Peräneva Anskaffning av arbetsredskap för undervisning i växtfärgning och spinning av garn.
   
ÖVRIGA:
Arbetsgruppen för Nattvandring i Öja För att kunna erbjuda bl.a. kulturtjänster åt deltagarna i årets Nattvandring som går under namnet ”En resa i hembygden”
Kronoby Pensionärer r.f. För medlemsvård
Scoutkåren Brobyggarna r.f. Verksamheten
Spejarna i Gamlakarleby Scoutverksamhet i Karleby
Karleby 4H-klubb r.f Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby 4H
Dialektens Vänner Fortsatt dokumentation av Karleby-Nedervetilmål
Kerstin Åsvik-Boström Förberedelser inför en kommande fotoutställning 2018
Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf. 190-årsjubileum och förberedelser.
Pensionärshemsföreningen i Öja r.f. Erbjuder avgiftsfritt mötesutrymme i Öjbohemmet.
Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening r.f. Verksamheten 2018
Öja Hembygdsförening Traditionsdag
Finlands svenska taltidningsförening rf För produktion och utgivning av Österbottens Tidnings taltidning till synskadade och andra personer med läsnedsättning år 2018
ETT Special team för Karleby historia, under Museets paraply Fotoutställning till stadens 400 årsjubileum år 2020
Bråtö Byahemsförening Ungdomsverksamhet
Kronoby hembygdsförening r.f. För att ordna temaveckor på Tolvmansgårdens hembygdsmuseum sommaren 2018
Öja Sjöscouter r.f För verksamheten
Föreningen Pohjola-Norden i rf. För verksamheten 2018
Nedervetil Ungdomsförening r.f. För ungdomsverksamhet
Nedervetil Hembygdsförening Musei- hembygds- och kulturverksamhet
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f. Verksamheten i parken Gerdas Oas
Stiftelsen Torgare r.s För den kulturella verksamheten vid Torgare prästgård
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf För utvecklandet av verksamheten
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f. Scoutverksamhet i Nedervetil, verksamhetsår 2018.
Andreas Haals Faces and Places, fotoutställning
Garantiföreningen för Framnäs rf. Hålla i gång verksamheten i föreningshuset Framnäs i Öja
Jan-Erik Nygren Katalogisering, kopiering och inscanning av noter
Botnia 4h Verksamhet för barn och ungdomar i Kronoby kommun
Pensionärshemsföreningen i Kronoby r.f Programinslag för att glädja våra hyrestagare och andra intresserade vid Herberts hus -en naturlig samlingsplats speciellt för våra äldre.
Nedervetil Hästvänner rf. Upprätthålla svenskspråkig, hästbefrämjande verksamhet
KulturÖsterbotten SÖFUK skn Verksamheten vid Luckan i Karleby
   
UNDERFOND:
Ur lektor Jeanette Slottes minnesfond Till en modersmålslärare eller lärare som haft en stor betydelse för det svenska modersmålet i Finland.
Ur Mona-Lisa Pursiainens minnesfond Gamlakarleby Idrottsförening r.f. (kvinnlig idrottare)
Ur AV:s fond Chydenius skola
Ur AV:s fond Renlunds skola
Ur AV:s fond Donnerska skolan
Ur AV:s fond Karleby svenska gymnasium
Ur AV:s fond Gamlakarleby svenska barnträdgårdsförening
Ur AV:s fond Vi Neristassbor
Ur Ester Kallis´ minnesfond Emeliehemmet (för boendes rekreation)
Ur Dolly Savelas minnesfond Emeliehemmet (för boendes rekreation)
Ur Stefan Holmqvists minnesfond Karleby Ungdomsförening