Stiftelsen violin

Ansökan

Stiftelsen har behandlat ansökningarna för år 2020 och betalat de som tilldelats utdelning. Styrelsen gratulerar alla som tilldelats utdelning!

Inget utdelningstilfälle kunde arrangeras våren 2020 på grund av det aktuella Covid-19 läget.

 

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens ansökningstid har gått ut 10.2.2020. Följande ansökningsomgång börjar 1.1.2021.

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. lediganslår stipendier och understöd att sökas av enskilda personer eller sammanslutningar som verkar för att höja den svenska kulturen och folkbildningen i Karlebystad med omnejd. Särskilt beaktas aktuella projekt med varaktig betydelse. Sedvanliga studier och graduarbeten understöds ej.

Ur Ab Österbottningens jubileumsfond utdelas ett stipendium, som kan ansökas av svenkspråkiga ungdomar som studerar samhällsvetenskap, ekonomi eller modersmålet.

Enbart elektroniska ansökningar mottas.

Eventuella förfrågningar:  
E-post: kaisa.karlstrom@kvarnen.fi

Telefon: 045 853 7330