Stiftelsen violin

Ansökan

Stiftelsen håller på med att behandla ansökningarna. Behandlingen är något försenad på grund av det aktuella Covid-19 läget.

Styrelsen ämnar publicera de beslutade understöden under senare halvan av maj månad.

 

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens ansökningstid har gått ut 10.2.2020. Följande ansökningsomgång börjar 1.1.2021.

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. lediganslår stipendier och understöd att sökas av enskilda personer eller sammanslutningar som verkar för att höja den svenska kulturen och folkbildningen i Karlebystad med omnejd. Särskilt beaktas aktuella projekt med varaktig betydelse. Sedvanliga studier och graduarbeten understöds ej.

Ur Ab Österbottningens jubileumsfond utdelas ett stipendium, som kan ansökas av svenkspråkiga ungdomar som studerar samhällsvetenskap, ekonomi eller modersmålet.

Enbart elektroniska ansökningar mottas.

Eventuella förfrågningar:  
E-post: kaisa.karlstrom@kvarnen.fi

Telefon: 045 853 7330