Stiftelsen violin

kontakt

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.

Peter Finell
Tickvägen 10
67700 Karleby
peter.finell@centria.fi

Niklas Jansson
040 648 2933

I samarbete med

Luckan »
Svenska kulturfonden »